Download
Name
Play
Size
Duration
download
01 Pindu - 12 gioni - www.pindu.org

3.7 MB
4:02 min
download
02 Pindu - 16 di ani Steriu tu xeani - www.pindu.org

3.1 MB
3:20 min
download
03 Pindu - Avutlu gioni - www.pindu.org

3 MB
3:18 min
download
04 Pindu - Doamne dumnidzale - www.pindu.org

3.8 MB
4:09 min
download
05 Pindu - Inima marata - www.pindu.org

2.5 MB
2:45 min
download
06 Pindu - Inima plandzi s-mi minduiescu - www.pindu.org

4 MB
4:23 min
download
07 Pindu - Io va-s in vruta la tini - www.pindu.org

3.5 MB
3:47 min
download
08 Pindu - Minduierli - www.pindu.org

3.3 MB
3:35 min
download
09 Pindu - Pi calea cu lilici - www.pindu.org

2.4 MB
2:34 min
download
10 Pindu - Ti protlu zbor - www.pindu.org

3.8 MB
4:06 min
download
11 Pindu - Tu ascheri hiu lea vruta - www.pindu.org

2 MB
2:11 min
download
12 Pindu - Una vreari tsi va vindicari - www.pindu.org

2.7 MB
2:55 min
download
13 Pindu - Vrutlu a meu io va lu astept - www.pindu.org

3.1 MB
3:23 min

Get in Touch!

Telephone: 
Email: Contact@pindu-music.ro 
Website: www.pindu-music.ro

 

Centrul de ajutor

Afla cum poti descarca muzica!

Un simplu click dreapta pe "mp3" urmat de "Save link as..."

Afla cum poti descarca muzica direct pe telefonul tau!

Aceasta optiune este indisponibila momentan, vom reveni cu detalii!