Download
Name
Play
Size
Duration
download
01 Pindu - Prezentare - www.pindu.org

1.9 MB
2:07 min
download
02 Pindu - Mari vrearea - www.pindu.org

5.6 MB
6:10 min
download
03 Pindu - Ca tse fudzisi lea vruta mea - www.pindu.org

3.2 MB
3:30 min
download
04 Pindu - Inima batea, batea - www.pindu.org

4.4 MB
4:52 min
download
05 Pindu - Inima mea - www.pindu.org

3.8 MB
4:11 min
download
06 Pindu - Mari blastem tsi cadzu pi mini - www.pindu.org

2.5 MB
2:43 min
download
07 Pindu - Cu analta mea harau - www.pindu.org

4 MB
4:19 min
download
08 Pindu - O lai munte, o lea dzeana - www.pindu.org

4.9 MB
5:19 min
download
09 Pindu - Pi-una dzeana analta - www.pindu.org

3.9 MB
4:14 min
download
10 Pindu - Tini dultsi vruta - www.pindu.org

3.6 MB
3:53 min
download
11 Pindu - Una feata alba armana

3.5 MB
3:48 min

Get in Touch!

Telephone: 
Email: Contact@pindu-music.ro 
Website: www.pindu-music.ro

 

Centrul de ajutor

Afla cum poti descarca muzica!

Un simplu click dreapta pe "mp3" urmat de "Save link as..."

Afla cum poti descarca muzica direct pe telefonul tau!

Aceasta optiune este indisponibila momentan, vom reveni cu detalii!