Download
Name
Play
Size
Duration
download
01 Pindu - Prezentare - www.pindu.org

1.2 MB
1:20 min
download
02 Pindu - Ah tsi msata iasti - www.pindu.org

5.2 MB
5:43 min
download
03 Pindu - Vruta mea cu ochii lai ( Vals ) - www.pindu.org

3.3 MB
3:37 min
download
04 Pindu - Candu as bata vintul pisti niata ta - www.pindu.org

4.6 MB
5:04 min
download
05 Pindu - Cari as hiba feata tsi a mi va - www.pindu.org

3.6 MB
3:58 min
download
06 Pindu - Cat ii lumea esta mari - www.pindu.org

4 MB
4:20 min
download
07 Pindu - Dor di ficiurami - www.pindu.org

4 MB
4:25 min
download
08 Pindu - Dzeana va u alin la tini - www.pindu.org

3.8 MB
4:09 min
download
09 Pindu - Sus tu muntsa nu ari neaua - www.pindu.org

5.2 MB
5:42 min
download
10 Pindu - Ti astiptai pana tahina - www.pindu.org

3.6 MB
3:56 min
download
11 Pindu - Tsi chiari di niata mea - www.pindu.org

3.4 MB
3:41 min
download
12 Pindu - Tsi msata iarai feata cu ochiu lai - www.pindu.org

3.1 MB
3:22 min
download
13 Pindu - Una bana a ti caftu io - www.pindu.org

3.3 MB
3:35 min
download
14 Pindu - Valea di Ianina - www.pindu.org

4.2 MB
4:34 min

Get in Touch!

Telephone: 
Email: Contact@pindu-music.ro 
Website: www.pindu-music.ro

 

Centrul de ajutor

Afla cum poti descarca muzica!

Un simplu click dreapta pe "mp3" urmat de "Save link as..."

Afla cum poti descarca muzica direct pe telefonul tau!

Aceasta optiune este indisponibila momentan, vom reveni cu detalii!