Download
Name
Play
Size
Duration
download
01 Pindu - Intunearica sh-palacarsescu - www.pindu.org

4.5 MB
4:56 min
download
02 Pindu - Caplu ti mi doare - www.pindu.org

3.9 MB
4:15 min
download
03 Pindu - Na martsa mirindi oara - www.pindu.org

3.4 MB
3:40 min
download
04 Pindu - Pasti paplu oili - www.pindu.org

5.9 MB
6:25 min
download
05 Pindu - Aclo pi dzeana`i ni lilici - www.pindu.org

4 MB
4:22 min
download
06 Pindu - Vini oara sa-ni mi duc - www.pindu.org

4.1 MB
4:27 min
download
07 Pindu - Intra Marushe - www.pindu.org

3 MB
3:18 min
download
08 Pindu - Lencea - www.pindu.org

3.1 MB
3:24 min
download
09 Pindu - Aveam un dor di hoara - www.pindu.org

3.2 MB
3:33 min
download
10 Pindu - Feata la feata - www.pindu.org

2.8 MB
3:06 min
download
11 Pindu - Parinteasca dimandari - www.pindu.org

2.5 MB
2:43 min
download
12 Pindu - Vruta mea ti-ani ts-aspun - www.pindu.org

3.4 MB
3:46 min
download
13 Pindu - Estu-an veara - www.pindu.org

3.4 MB
3:45 min

Get in Touch!

Telephone: 
Email: Contact@pindu-music.ro 
Website: www.pindu-music.ro

 

Centrul de ajutor

Afla cum poti descarca muzica!

Un simplu click dreapta pe "mp3" urmat de "Save link as..."

Afla cum poti descarca muzica direct pe telefonul tau!

Aceasta optiune este indisponibila momentan, vom reveni cu detalii!