Download
Name
Play
Size
Duration
download
01 Pindu - Nafoara io mutream - www.pindu.org

3.9 MB
4:19 min
download
02 Pindu - Ti caftu cafi oara - www.pindu.org

3.6 MB
3:55 min
download
03 Pindu - Prota vreari - www.pindu.org

3.9 MB
4:17 min
download
04 Pindu - Pi calea cu lilici - www.pindu.org

4.2 MB
4:32 min
download
05 Pindu - Mas cu tini - www.pindu.org

4.4 MB
4:48 min
download
06 Pindu - Marii vrearea vruta mea - www.pindu.org

3.5 MB
3:51 min
download
07 Pindu - Nu stiu ca tse - www.pindu.org

3.6 MB
3:58 min
download
08 Pindu - Dami mana ta - www.pindu.org

4 MB
4:23 min
download
09 Pindu - Minduierli ti cafta - www.pindu.org

2.9 MB
3:07 min
download
10 Pindu - Peanarga - www.pindu.org

3.2 MB
3:33 min
download
11 Pindu - Trandafir pi chept sti ved - www.pindu.org

3.8 MB
4:12 min
download
12 Pindu - Blastem - www.pindu.org

3.4 MB
3:40 min
download
13 Pindu - Ina lea feata - www.pindu.org

4.1 MB
4:28 min
download
14 Pindu - Le Le Le Le - www.pindu.org

3.7 MB
3:59 min
download
15 Pindu - Armana mea - www.pindu.org

3.3 MB
3:37 min
download
16 Pindu - Ti mi mutresti asi - www.pindu.org

4.1 MB
4:30 min
download
17 Pindu - Hai vruta mea - www.pindu.org

4 MB
4:19 min

Get in Touch!

Telephone: 
Email: Contact@pindu-music.ro 
Website: www.pindu-music.ro

 

Centrul de ajutor

Afla cum poti descarca muzica!

Un simplu click dreapta pe "mp3" urmat de "Save link as..."

Afla cum poti descarca muzica direct pe telefonul tau!

Aceasta optiune este indisponibila momentan, vom reveni cu detalii!