Download
Name
Play
Size
Duration
download
01 Pindu - Muta caplu armane - www.pindu.org

3.3 MB
3:37 min
download
02 Pindu - A lea lenca hiia mea - www.pindu.org

2.4 MB
2:37 min
download
03 Pindu - Di durustaru - www.pindu.org

4.4 MB
4:47 min
download
04 Pindu - Doispra-tz di-ani tu muntza fui - www.pindu.org

2.8 MB
3:05 min
download
05 Pindu - Du-ti lenna cu caldarea - www.pindu.org

3.8 MB
4:06 min
download
06 Pindu - Iu iai calea feata armana - www.pindu.org

2.5 MB
2:45 min
download
07 Pindu - Spuni feata - www.pindu.org

2.8 MB
3:03 min
download
08 Pindu - Ti-ai lea feata di tut plandz - www.pindu.org

3.5 MB
3:48 min
download
09 Pindu - Tini feata - www.pindu.org

2.7 MB
2:57 min
download
10 Pindu - Tzi sedzi mardzina de-a mari - www.pindu.org

4.2 MB
4:32 min
download
11 Pindu - Vruta mea ca pirujana - www.pindu.org

3.1 MB
3:20 min
download
12 Pindu - Vruta mea dit isi - www.pindu.org

3.2 MB
3:32 min
download
13 Pindu - Vruta va u iau inveasta - www.pindu.org

3.4 MB
3:43 min

Get in Touch!

Telephone: 
Email: Contact@pindu-music.ro 
Website: www.pindu-music.ro

 

Centrul de ajutor

Afla cum poti descarca muzica!

Un simplu click dreapta pe "mp3" urmat de "Save link as..."

Afla cum poti descarca muzica direct pe telefonul tau!

Aceasta optiune este indisponibila momentan, vom reveni cu detalii!